I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Wymiana międzynarodowa

Z Niemcami

Wrzesień 2007 r.

Partnerska wymiana młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego z Max-Planck-Gymnasium w Düsseldorfie ma już wieloletnią tradycję. Współpracę z tamtejszą szkołą rozpoczęła w 1991 roku mgr Iwona Puchała. W roku 1993 dzięki inicjatywie mgr Barbary Pieczyńskiej patronat finansowy nad wymianą objęła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Od roku 2005 programem w Szkole zajmuje się mgr Jakub Gaworzewski. Nasze Liceum podejmowało już wiele razy niemiecką młodzież oraz nasza młodzież gościła w Düsseldorfie. Goście zwiedzali w Polsce Kraków, Oświęcim, Wieliczkę, Wrocław, okolice Ostrowa. Podczas ostatniej wizyty we wrześniu 2006 roku byli w Toruniu, Gnieźnie oraz Biskupinie. Mieli poza tym możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych. W tym roku (8-go września) 24-osobowa grupa licealistów pod opieką nauczycieli mgr Jakuba Gaworzewskiego i mgr Anny Jędrzejak-Izydorskiej udała się z tygodniową rewizytą u swoich niemieckich kolegów i koleżanek. Wyjazd był dobrą okazją do poznania kultury Niemiec i kontaktu z "żywym" językiem niemieckim. Młodzież uczestniczyła w zajęciach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych. Nasi gospodarze zorganizowali dwa wyjazdy (do Bonn i Kolonii oraz do stolicy Holandii - Amsterdamu). Zawsze atrakcyjny program wizyt w Niemczech, w tym poznanie Westfalii i jej stolicy - Düsseldorfu, spotkania i miło spędzony czas - to atuty wyjazdów w ramach współpracy obu szkół. Wymiana realizowana jest co roku i cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.


Wrzesień 2008 r.

Partnerska wymiana młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego z Max-Planck-Gymnasium w Düsseldorfie koordynowana aktualnie przez mgr Jakub Gaworzewskiego, a finansowana dzięki uprzejmości Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, ma już wieloletnią tradycję. W dniach 13-19 września 2008r. nasze Liceum gościło ponownie 15-osobową grupę młodzieży z Düsseldorfu wraz z opiekunem Lotharem van der Meulen. Goście mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych, zwiedzali Kraków, Oświęcim, Wieliczkę oraz okolice Ostrowa. Głównym celem spotkań jest nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną, poprzez poszerzenie wiedzy o kulturze i historii regionu, kraju sąsiada. Dla młodzieży polskojęzycznej jest to również świetna okazja do kontaktu z "żywym" językiem niemieckim. W terminie 6-12 czerwca 2009r. planowany jest wyjazd młodzieży naszego liceum do Düsseldorfu. Zawsze atrakcyjny program wymiany (min. zwiedzanie landu Nordrhein-Westfallen), a także możliwość zawierania znajomości na całe życie należą niewątpliwie do wielu atutów tych spotkań.


Partnerska wymiana młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego z Max-Planck-Gymnasium w Düsseldorfie ma już wieloletnią tradycję. Współpracę z tamtejszą szkołą rozpoczęła w 1991 roku mgr Iwona Puchała. W roku 1993 dzięki inicjatywie mgr Barbary Pieczyńskiej patronat finansowy nad wymianą objęła Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Od roku 2005 programem w Szkole zajmuje się mgr Jakub Gaworzewski. Nasze Liceum podejmowało już wiele razy niemiecką młodzież oraz nasza młodzież gościła w Düsseldorfie. W dniach 13-19 września 2008r. nasze Liceum podejmowało ponownie 15-osobową grupę młodzieży z Düsseldorfu wraz z opiekunem Lotharem van der Meulen. Goście mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych, zwiedzali Kraków, Oświęcim, Wieliczkę oraz okolice Ostrowa. Głównym celem spotkań jest nawiązanie trwałych kontaktów transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną, poprzez poszerzenie wiedzy o kulturze i historii regionu, kraju sąsiada. Dla młodzieży polskojęzycznej jest to również świetna okazja do kontaktu z "żywym" językiem niemieckim. W terminie 6-12 czerwca 2009r. planowany jest wyjazd młodzieży naszego liceum do Düsseldorfu. Zawsze atrakcyjny program wymiany (min. zwiedzanie landu Nordrhein-Westfallen), a także możliwość zawierania znajomości na całe życie należą niewątpliwie do wielu atutów tych spotkań. Wymiana realizowana jest co roku i cieszy się zawsze dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.