I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Wymiana międzynarodowa


W I Liceum duży nacisk kładziemy na współpracę międzynarodową. W szkole działa już jeden program wymiany ze szkołą partnerską z Niemiec. Obecnie jesteśmy w fazie przygotowań do złożenia oficjalnego wniosku w celu przystąpienia do programu Comenius, koordynowanego przez Fundację Wspierania Rozwoju Edukacji w Warszawie.