I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Profile

Oferta dla klas I na rok szkolny 2013/2014KLASA
Przedmioty rozszerzone
Dodatkowo
Przedmioty punktowane przy naborze
HUMANISTYCZNO
- DZIENNIKARSKA
(I A)
j. polski, historia, j, obcy do wyboru (ang./niem.)
j. łaciński
j. polski, historia, wos, j. obcy do wyboru;
średnia ocen z przedmiotów: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka
BIOLOGICZNO
- CHEMICZNA
(I B)
biologia, chemia, j. obcy do wyboru (ang./niem.)
j. łaciński j. polski, biologia, chemia, j. obcy do wyboru; średnia ocen z przedmiotów: matematyka, historia, wos, geografia, fizyka, informatyka
MATEMATYCZNO
- FIZYCZNA
(I C, I D)
matematyka, fizyka, j. angielski
-
j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy do wyboru; średnia ocen z przedmiotów: historia, wos, biologia, geografia, chemia, informatyka
(I E)
GEOGRAFICZNA
geografia, matematyka, j. angielski
j. włoski

j. polski, geografia, matematyka, j. obcy do wyboru; średnia ocen z przedmiotów: historia, wos, biologia, fizyka, chemia, informatyka


Dla wszystkich zainteresowanych uczniów możliwość udziału w zajęciach dodatkowych: chóru, warsztatach rysunku i malarstwa, sekcjach sportowych, kołach zainteresowań i naukowych.

Dla zainteresowanych uczniów klas III dodatkowe zajęcia edukacyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z wybranych przez siebie przedmiotów.
Szczegóły naboru www.ko.poznan.pl

Szczegóły naboru na stronie Powiatu Ostrowskiego - nabór elektroniczny

Jakiego dokonać wyboru w rekrutacji elektronicznej.