I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

PEDAGOG SZKOLNY

Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości.

Nowy adres poczty elektronicznej pedagoga szkolnego do kontaktu z uczniami i rodzicami: pedagog-1lo@wp.pl.

Dyżur telefoniczny psychologa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00) tel. 62 736 51 39.

Infolinia wsparcia Ośrodka Profilaktyki Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00) tel. 669 991 530 i 669 990 592.

INSTYTUCJE POMOCY - Ostrów i okoliceZwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Możesz przyjść także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


Witamy wszystkich.
Jestem pedagogiem szkolnym. Mój pokoik znajduje się przy korytarzu prowadzącym na salę gimnastyczną. Serdecznie zapraszam.


Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód.

Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

Jeœli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać - zapraszam na rozmowę.

mgr Hanna Grzesiak - pedagog szkolny