I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Nasi nauczyciele

dr Marek Lewicki - dyrektor liceum, nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany, Honorowy Profesor Oświaty

mgr Beata Błaszczak - wicedyrektor liceum, naczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Bielawna - Piec - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Derbich - Woś - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Teresa Duczmal - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Furman - nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Gabrysiak - Dzielicka - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Jakub Gaworzewski - nauczyciel języka niemieckiego i informatyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Gogolińska - Nadachowska - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Piotr Grabarz - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel mianowany

mgr Hanna Maria Grzesiak - pedagog szkolny, nauczyciel mianowany

mgr Ewa Guarino - nauczyciel geografii, języka włoskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Dagmara Janicka - Konofal - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

dr Olga Janicka - nauczyciel dyplomowany, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

dr Tomasz Jędrzejak - nauczyciel fizyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Jędrzejak - Izydorska - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Kałużna - nauczyciel informatyki, nauczyciel mianowany

mgr Elżbieta Kaźmierczak - nauczyciel języka polskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Mirosława Kaźmierczak - nauczyciel fizyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Dawid Kisielewski - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Kłakulak - nauczyciel chemii, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kuśnierczak - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Lucińska - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości, nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Niemand - bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego i rosyjskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Olszanowska - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Paszkiewicz - nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Jarosław Paszkiewicz - nauczyciel matematyki, nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Pieczyńska - nauczyciel języka niemieckiego i łacińskiego, nauczyciel dyplomowany

dr Józef Pietrzak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Podskarbi - nauczyciel biologii, chemii, nauczyciel dyplomowany.

mgr Anna Przybył - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Sadowska - nauczyciel matematyki, nauczyciel kontraktowy

mgr Sylwia Szczepaniak - Małecka - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Jan Tomczak - nauczyciel fizyki i przysposobienia obronnego, nauczyciel dyplomowany

mgr Donata Wojtaszek - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany

mgr Marika Wojtowicz-Puchalska - nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel mianowany

mgr Izabela Zaworska - nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany