I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

1. Złożenie wniosku (załącznik 1, załącznik 2) o przyjęcie do szkoły od 22. 05. 2017 do 09. 06. 2017 (g.15:00).

2. Złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23. 06. 2017 do 26. 06. 2017.

3. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I 12. 07. 2017 godz. 10:00.

4. Złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w dniach 23.06. – 26. 06. 2017) do 20. 07. 2017 godz. 12:00.

5. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I 21. 07. 2017 godz. 13:00.

UWAGA! Dokumenty proszę składać w teczkach papierowych wraz z 2 zdjęciami.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zwiększenia liczby klas.