I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołĽenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com


"Biblioteka to skarbnica lekarstw duszy" - OzymandiasBIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA
CODZIENNIE w godz. od 7.30 do 13.30