I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Jednodniówki nagrodzone

Redakcje szkolnych gazet i ich opiekunowie 9 kwietnia 2014 roku spotkali się w auli I LO na rozstrzygnięciu konkursu Jednodniówek, wieńczącego VI Powiatowe Warsztaty Dziennikarskie pod patronatem Starosty Ostrowskiego pana Pawła Rajskiego, zorganizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 7 redakcji ze szkół ponadgimnazjalnych. Prace oceniało jury w składzie: dr Kamila Frąckowiak i Donata Stawicka - pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studentka dziennikarstwa pani Anna Wodzińska.

Gazetki oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami: strona tytułowa: oryginalność tytułu, zakres informacji, trafność, promowanie uczniowskich talentów, różnorodność form wypowiedzi dziennikarskich, układ treści, oryginalność, nośność tytułów tekstów, poprawność języka i ortografii oraz szata graficzna – estetyka, atrakcyjność i wkład pracy.

Przyznano wyróżnienia:

Nasze Szkolne To i Owo z Zespołu Szkół Usługowych

Szkolne Wieści z Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych

NIE co Dziennik – LO Sióstr Salezjanek

oraz nagrody:

III miejsce AD REM z III LO i ChwaZTEk z Zespołu Szkół Technicznych

II miejsce Bez Cenzury z II LO

I miejsce BOMBA z I LO.

Podkreślić należy, że wszystkie redakcje włożyły ogrom pracy podczas warsztatów, jak i w trakcie przygotowywania Jednodniówek.

Szczególne podziękowania skierowane zostały do nauczycieli - opiekunów szkolnych gazet, bo to na ich barkach spoczywa cała organizacja spotkań i pracy uczniów działających w redakcjach.

   | 09.04.2014 | RKA |