I LO w Ostrowie Wielkopolskim

im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego

I Liceum Ogólnokształcące

Rok załołożenia 1845

ul. Gimnazjalna 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (62)736 62 91, (62)591 83 32
liceum@1liceum.edu.pl
1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com

Aktualności

Sukces poetycki

IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim pod honorowym patronatem Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina było organizatorem IV edycji Konkursu Poetyckiego im. Fryderyka Chopina. 7 kwietnia 2014 roku podczas spotkania w IV Liceum poznaliśmy werdykt komisji. W imieniu Koła Towarzystwa Fryderyka Chopina głos zabrał przewodniczący Jerzy Koralewski, który przybliżył nam działalność tegoż stowarzyszenia. Jury przyznało nagrody dwóm naszym uczennicom. Maria Agnieszka Kozan z klasy IA zdobyła I miejsce w kategorii – wiersz na dowolny temat, natomiast Daria Torz z klasy ID otrzymała III miejsce w kategorii – wiersz o Fryderyku Chopinie. Obie autorki zaprezentowały swoje wiersze przed publicznością, a następnie jury podjęło się analizy interpretacji tychże utworów. Serdecznie gratulujemy laureatkom i zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie wenę twórczą, do pisania wierszy!

   | 08.04.2014 | M.K. |